Čiastka č. 218/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.10.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
570/2006 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 30.10.2006