Čiastka č. 212/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 10.10.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
554/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií 01.06.2007
555/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 15.10.2006