Čiastka č. 21/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 03.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o zmene Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov