Čiastka č. 209/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 06.10.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
546/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov