Čiastka č. 198/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 20.09.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
517/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel 20.09.2006
r1/c198/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 267/2002 Z. z.