Čiastka č. 195/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 13.09.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
513/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení