Čiastka č. 192/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 09.09.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
504/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 01.10.2006