Čiastka č. 190/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
500/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 01.09.2006