Čiastka č. 187/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 26.08.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
492/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 01.09.2006