Čiastka č. 186/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 26.08.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
491/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore