Čiastka č. 185/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 26.08.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
490/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov