Čiastka č. 172/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 20.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
462/2006 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení neskorších predpisov
r1/c172/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.