Čiastka č. 165/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 14.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
443/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
444/2006 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
445/2006 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku