Čiastka č. 160/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
437/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 01.07.2006