Čiastka č. 158/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
434/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii