Čiastka č. 154/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 27.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
420/2006 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách