Čiastka č. 152/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
417/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 01.07.2006