Čiastka č. 148/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
408/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície