Čiastka č. 146/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 15.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
402/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 15.06.2006
403/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 15.06.2006