Čiastka č. 143/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 14.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
397/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži 01.07.2006