Čiastka č. 136/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 10.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
383/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku