Čiastka č. 13/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 20.01.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2006