Čiastka č. 114/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 31.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
331/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 01.06.2006