Čiastka č. 112/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
322/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 01.06.2006
323/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 31.05.2006
324/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 01.06.2006