Čiastka č. 102/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
286/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev