Čiastka č. 100/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
284/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv