Čiastka č. 98/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 31.05.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
224/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní 01.06.2005