Čiastka č. 94/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 27.05.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
216/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty 01.06.2005
217/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 01.07.2005