Čiastka č. 85/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 06.05.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
193/2005 Z. z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti 01.06.2005