Čiastka č. 74/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 29.04.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
177/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach 30.04.2005