Čiastka č. 71/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 28.04.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.05.2005
172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 01.07.2005