Čiastka č. 63/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 15.04.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
144/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody v obci Legnava za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdroja prírodnej minerálnej vody v Legnave 01.05.2005