Čiastka č. 60/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 14.04.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
139/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy