Čiastka č. 5/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 14.01.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2006
8/2005 Z. z. Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2005