Čiastka č. 40/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 12.03.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 01.05.2005