Čiastka č. 266/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
666/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Kancelárskom poriadku pre správcov 01.01.2006