Čiastka č. 257/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
655/2005 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2006 01.01.2006