Čiastka č. 243/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 27.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
618/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 01.01.2006
619/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu 01.01.2006
620/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 01.01.2006