Čiastka č. 237/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 21.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
598/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)