Čiastka č. 229/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 14.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
569/2005 Z. z. Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu 01.01.2006
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2006