Čiastka č. 219/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 06.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2006