Čiastka č. 216/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 01.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
531/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh 01.12.2005