Čiastka č. 196/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 31.10.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
482/2005 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008 01.01.2006