Čiastka č. 168/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 08.09.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
397/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť 15.09.2005
398/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel 15.09.2005