Čiastka č. 156/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 13.08.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
366/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 15.08.2005