Čiastka č. 148/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 03.08.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
346/2005 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2005
347/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z. 01.09.2005