Čiastka č. 138/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 22.07.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
326/2005 Z. z. Zákon o lesoch 01.09.2005