Čiastka č. 116/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
265/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.09.2005
266/2005 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2005