Čiastka č. 97/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 28.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 01.05.2004
223/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok 01.05.2004
224/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva