Čiastka č. 94/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 27.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
216/2004 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností 01.05.2004